Loading

Naujienos

Grįžti į titulinį puslapį

2018-02-26 | Pranešimas apie Dobužinskio centro reorganizaciją

  Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu Nr. T-29 „Dėl Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo c Plačiau

2017-11-19 | Daugiau naujienų skaitykite mūsų facebook paskyroje: facebook.com/mdkc54/

Plačiau

2017-09-13 | Kviečiame 4-19 m. vaikus ir jaunimą išlaisvinti savo fantaziją bei pažinti užburiantį meno pasaulį.

Plačiau

2017-03-17 | Kvečiame

Kovo 20 d. 16 val. kviečiame į renginį „Pradžių pradžia. Žemė, oras, vanduo, ugnis“, skirtą Pasaulinei Žemės dienai paminėti. Eko keramikos užsiemimo metu lipdysime i&sca Plačiau

2016-05-24 | MDKC organizuoja vaikų vasaros poilsio kūrybinę stovykla

Mieli tėveliai, Plačiau

2018-02-26 | Pranešimas apie Dobužinskio centro reorganizaciją

 

Informuojame, kad Kauno miesto savivaldybės taryba 2018 m. vasario 6 d. sprendimu

Nr. T-29 „Dėl Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro
reorganizavimo“ sutiko, kad Kauno miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga Kauno Mstislavo
Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras (kodas 191829684) būtų reorganizuota,
prijungiant jį prie biudžetinės įstaigos Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos (kodas
190144072).
Informacija apie reorganizavime dalyvaujančius juridinius asmenis:
1. Reorganizuojamas juridinis asmuo Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir
estetinio lavinimo centras – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, V. Krėvės pr. 54,
LT-50401 Kaunas, įstaigos kodas 191829684. Duomenys apie Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų
kultūros ir estetinio lavinimo centrą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo
data – 1995 m. balandžio 10 diena.
2. Dalyvaujantis reorganizavime juridinis asmuo – Kauno Antano Martinaičio dailės
mokykla – yra viešasis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga, Šv. Gertrūdos g. 33, LT-44283 Kaunas,
įstaigos kodas 190144072. Duomenys apie Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklą kaupiami ir
saugomi Juridinių asmenų registre, įregistravimo data – 1995 m. balandžio 5 diena.
Reorganizavimo būdas:
Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras reorganizuojamas
būdu, nurodytu Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalyje. Kauno Mstislavo
Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras, kuris baigia savo veiklą kaip juridinis
asmuo, prijungiamas prie Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos, kuriai pereina visos Kauno
Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centro teisės ir pareigos.
Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras reorganizuojamas
Kauno miesto savivaldybės, kuri yra vienintelė reorganizuojamo juridinio asmens ir dalyvaujančio
reorganizavime juridinio asmens steigėja ir dalyvė, tarybos sprendimu. Po reorganizavimo veiklą
tęsiančios Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti
institucija yra Kauno miesto savivaldybės taryba.
Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras reorganizuojamas
iki 2018 m. rugpjūčio 1 dienos.
 
Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centras baigia veiklą kaip
juridinis asmuo nuo jo išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos. Jo teisės ir pareigos
(įskaitant nesumokėtas į Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą, taip pat mokesčių
administravimo pareigūnų ir kitų valstybės institucijų apskaičiuotas sumas, tarp jų baudas ir
delspinigius, apskaičiuotus po Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo
centro išregistravimo) perduodamos Kauno Antano Martinaičio dailės mokyklai nuo turto ir
dokumentų perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos.
Visi suinteresuoti asmenys turi teisę susipažinti su Kauno Mstislavo Dobužinskio rusų
kultūros ir estetinio lavinimo centro reorganizavimo sąlygų aprašu, Kauno Antano Martinaičio
dailės mokyklos nuostatų projektu ir abiejų biudžetinių įstaigų praėjusių trejų finansinių metų
finansine atskaitomybe. Informacija teikiama iki 2018 m. balandžio 28 d. Kauno Mstislavo
Dobužinskio rusų kultūros ir estetinio lavinimo centre (V. Krėvės pr. 54, tel. 8 (37) 313039) I-V
nuo 9 iki 18 h. Susipažinti su dokumentais galima mokyklos raštinėje, už informacijos suteikimą
atsakingas asmuo – raštvedybos vedėja Ieva Mochnačiovaitė. Kauno Antano Martinaičio dailės
mokykloje (Šv. Gertrūdos g. 33, tel. 8 (37) 203534) I-V nuo 8 iki 17 h. Susipažinti su dokumentais
galima mokyklos raštinėje, atsakingas asmuo direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Alvyda
Kakanienė, tel. 8 (37) 203534.
 
Martinaičio Dobužinskio salygų aprašas

Draugai

AddThis Social Bookmark Button


 

Juozo gruodžio memorialinis muziejus

 

Vilniaus dailės akademija Kauno dailės fakultetas Taikomosios tekstilės katedra

 

Kauno kolegijos Justino Vienožinskio menų fakultetas